Kvalitet och Miljö

Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra och öka vår kvalitet och minska miljöbelastningarna. Detta sker bla genom att löpande förbättra förarbeteendet, optimera fordonskombinationer öka andelen kombitrafik samt hålla hög kvalitet på fordonen.

Vi strävar efter ökad fyllnadsgrad på våra lastbärare, att effektivisera våra transport- och logistiksystem och att höja kvaliteten med bla förbättrade motortyper (Euroklass) och andra viktiga miljöfaktorer. För miljökalkyl etc, se: http://www.ntm.a.se/ntmcalc/TitlePage.asp 

Under 2009 kommer vi dessutom att utrusta våra fordon med alkolås för att ytterligare säkra kvaliteten på våra tjänster.