Ansvar

Vårt ansvar är reglerat enligt NSAB2000 samt gällande lagar och konventioner, tex CMR-konventionen.

Klicka här för att läsa mer om NSAB2000
Klicka här för att läsa mer om CMR-konventionen