Bränsle-  och valutatillägg

Ursprungliga bränsle- och valutatillägg framgår av resp. offert och uppdateras med förändringar månadsvis. Om inget annat framgår av vad som anges i offerten gäller förändringar enligt nedanstående tabell. Denna justering gäller from den 5:e varje månad och gäller tom den 4:e följande månad.

CAF & BAF-förändringar gällande from 5/12 2013 tom 4/1 2014

Förändring %  Förändring %
  Drivmedel Valuta Drivmedel Valuta
Vid fakturering i: SEK EUR
  -0,2 +1,1 -0,2 0,0