Maut till/från Ryssland

Rysk vägskatt utgår med € 7:70 per dag som fordonet befinner sig i Ryssland. Detta innebär ungefär 39 € för en bil till St. Petersburg, och ca 54 € för ett ekipage till Moskva vid normal transporttid.